Jak wyglądają lekcje
Techniki Alexandra?


Lekcję na miarę indywidualnych potrzeb.

Ile czasu?

Zajęcia trwają około 40 minut.

Jak często?

Raz na tydzień przez około 10 -15 tygodni. Potem można brać lekcje "przypominajki". Ilość lekcji jest dobierana indywidualnie do danej osoby i jej potrzeb.

Co się dzieje na lekcji?
W czasie lekcji nauczyciel przeprowadza ucznia przez szereg prostych ruchów takich jak siadanie i wstawanie z krzesła, chodzenie, bieganie, mówienie, śpiewanie, gra na instrumencie i tym podobne.

W trakcie tego procesu uczymy się uważnej obserwacji siebie – tego jakie mamy nawyki ruchowe i myśleniowe. Nauczyciel używa swoich rąk aby pomóc uczniowi lepiej zrozumieć co się dzieje w trakcie wykonywania jakiegoś ruchu. Dotyk instruktora jest zawsze delikatny i nie inwazyjny. Zauważanie - zrozumienie procesów myślowych jest równie ważne jak obserwacja ruchu. Dzięki połączeniu obu tych elementów uczeń zdobywa ‘narzędzia’ za pomocą których jest w stanie lepiej sobą kierować, być bardziej efektywnym i mniej przemęczonym. Ograniczenie niepotrzebnego wysiłku i eliminacja zbędnych napięć do podstawa Techniki Aleksandra.
Część lekcji może przebiegać w pozycji tzw. ‘aktywnego wypoczynku’ (leżenie na plecach z ugiętymi nogami i podpartą książkami głową). Leżenie takie pomaga w rozluźnieniu nadmiernie skurczonych mięśni i w przywróceniu pełnej "przestrzenności" ciała. Uczeń jest zawsze w pełni ubrany, chociaż zaleca się strój który nie ogranicza swobody ruchu.